Podmínky využití

 • nájemce musí být vlastníkem řidičského průkazu BE minimálně 2 roky a starší 21 let
 • při zapůjčení vozidla nájemce předkládá minimálně 2 platné osobní doklady (OP, ŘP, pas)
 • vozidlo je oprávněna řídit pouze osoba nebo osoby uvedené ve smlouvě
 • nájemce odpovídá za škody vzniklé na vozidle v plné výši (pokud se na škodu nevztahuje havarijní pojištění)
 • při předání karavanu skládá nájemce vratnou kauci ve výši 15 000 Kč, která slouž k případnému krytí škod
 • kauce bude po vrácení nepoškozeného vozidla vrácena
 • vozidlo se vrací čisté (veškeré čisticí prostředky jsou součástí vybavení automobilu)
 • v případě vrácení znečištěného karavanu je pronajímatel oprávněn odečíst z kauce náklady na úklid vozidla (pouze úklid - 1 000 Kč, výrazné znečištění vozidla až 5 000 Kč - olej, bláto, písek, lepidla, barvy apod.);
 • vyčíslení nákladů je výhradně v kompetenci pronajímatele
 • při neodstranitelném znečištění je nájemci účtována náhrada v plné výši vyměněných součástí karavanu
 • při předčasném ukončení nájmu karavanu se nájemné nevrací
 • karavan je havarijně pojištěn se spoluúčastí 5.000,- Kč
 • obytné přívěsy se předávají v pracovních dnech mezi 8:00 a 17:00
 • karavan je možné přistavit kdekoli v rámci České republiky za poplatek 8 Kč / km; přistavení mimo pracovní dobu je možné po předchozí domluvě za servisní poplatek ve výši 500 Kč
 • v karavanu jsou zakázány jakékoli zásahy do interiéru či exteriéru vozidla
 • pokud dojde k poruše nebo dopravní nehodě, je nutné okamžitě informovat pronajímatele
 • kouření v karavanu je přísně zakázáno

 

          Platební podmínky

 • karavan je rezervován po složení zálohy ve výši 25% z celkové ceny pronájmu, a to do 7 dnů po závazné rezervaci
 • zbývající částka za pronájem včetně kauce musí být připsána na účet před samotným pronájmem, a to nejpozději dva dny před začátkem pronájmu přívěsu (příp. po dohodě uhrazena v hotovosti při předání přívěsu)
 • pokud do pronajímatelem stanoveného termínu nebude částka připsána na účet pronajímatele, karavan nebude předán a zároveň bude rezervace zrušena bez nároku nájemce na vrácení zálohy
 • přistavení karavanu v ČR – 8 Kč / km, při pronájmu nad 16 dnů zdarma do vzdálenosti 50 km

Kontakt
Martin Matějka
Možnost převzetí vozidla: Most nebo Lom u Mostu
+420 608971179
martin.matejka@volny.cz